Да ги слушнеме

Наша мисија е да ги архивираме и документираме искажувањата на наши познати културни, општествени дејци, луѓе од бизнисот, спортот и уметноста, кои и во зрели години или по пензионирањето се активни, полни со елан и ентузијазам. Тие инспирираат со својата енергија, посветеност и креативност. Нашата желба е да го документираме нивното знаење и искуство, мудроста собрана низ годините работа. Сакаме да ги сочуваме нивните совети за оние
кои сега чекорат по пат сличен на нивниот. Да ги слушнеме!

Васил Тоциновски

писател и публицист

Живко Поповски - Цветин

уметник и хуманист

Љубинка Донева

писателка

Лилјана Грџо Дамовска

новинарка

Киро Донев

писател

Даница Павловска - Циги

архитект

Тања Гошева

библиотекар

Љупчо Јолевски

новинар

Мимоза Томиќ Несторова

архитект